سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمايش 65 تابلوي بسم ا... در بيرجند
نمايش 65 تابلوي بسم ا... در بيرجند

حسين قرباني- 65 تابلوي خوشنويسي بسم ا... در قالب نمايشگاه زيبانگاري بسم ا...در نگارخانه شهر بيرجندبه نمايش در آمد .به گزارش خراسان جنوبي روز گذشته نمايشگاه زيبانگاري بسم ا...با حضور مدير کل فرهنگ وارشاد اسلامي و تعدادي از هنرمندان در نگارخانه شهر بيرجند گشايش يافت .در حاشيه اين نمايشگاه رئيس انجمن خوشنويسي استان به خبرنگار ما گفت :در نمايشگاه زيبا نگاري بسم ا... که از 4 تير در نگارخانه شهر بيرجند تا عيد فطر برپا مي باشد ،65 تابلوي بسم ا... به نمايش گذاشته شده که از اين تعداد 45 اثر از خودم است و20 اثر ديگر توسط اعضاي انجمن خوشنويسي بيرجند توليد شده است.مهدي اسماعيلي مود با بيان اين که از ابتداي ماه مبارک رمضان تا شب 21 رمضان به مدت 20 شب اين آثار خوشنويسي شده است ، افزود :در مجموع 114 اثربه تعداد سوره هاي قرآن در اين مدت توليد شدکه از بين آن ها 65 تابلوي بسم ا...در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شد وبقيه اين آثار به بازديد کنندگان اهدا مي شودو علاقمندان به حضور در اين نمايشگاه مي توانند از ساعت 8تا 12و30دقيقه و بعد از افطار تا ساعت 12 شب از نمايشگاه بازديد کنند .