سال جهش تولید
چهارشنبه 1 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سومين دوسالانه خوشنويسي در شهریور 93

فراخوان سومين دوسالانه خوشنويسي امسال منتشر مي شود و دوسالانه در خرداد 93 برگزار خواهد شد.

 مسئول برنامه هاي هنري مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفتگو با خبرنگار حوزه تجسمي باشگاه خبرنگاران گفت: سومين دوسالانه ملل هنر سنتي خوشنويسي امسال برگزار مي شود. 
وي اظهار داشت: اين دوسالانه با رويكردهاي جديدي نسبت به شيوه هاي مختلف خوشنويسي ايران از سوي مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار خواهد شد. 
وي تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزي كه در حال انجام است فراخوان سومين دوسالانه خوشنويسي امسال منتشر خواهد شد. 
وي در باره شوراي سياستگذاري سومين دوسالانه خوشنويسي نيز گفت: شوراي سياستگذاري اين رويداد ملي متشكل از استادان برجسته خوشنويسي خواهد بود. 
مسئول برنامه هاي هنري مركز هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: سومين دوسالانه خوشنويسي شهریور 93 برگزار مي شود. 
مكان برگزاري اين دوسالانه  در قزوين است.