پوسترخط زیبای حضرت استاد محمد سلحشور به مناسبت هفته خوشنویسی مهرماه 1393

هفته خوشنویسی انجمن خوشنویسان ایران