پوسترخط زیبای حضرت استاد غلامحسین امیر خانی امیرخانی به مناسبت نوروز 1393