تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 26 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کلیپ مراسم افتتاحیه نمایشگاه شاخه های خوشنویسی ( جشن 67 سالگی انجمن خوشنویسان ایران در خانه هنرمندان ) به مناسبت هفته خوشنویسی - 23 مهر 1396