تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 26 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

بخشی از سخنان استاد امیرخانی، استاد صندوق آبادی، آقای براتی مدیر اجرائی درنشست خبری انجمن خوشنویسان ایران به مناسبت نکوداشت هفته خوشنویسی ( خانه هنرمندان ایران، 17 مهرماه 97)