تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 5 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هر هفته با یک استاد

عدد  تصویر اسلاید بیوگرافی استاد
22

استاد بیژن بیژنی

هفته چهارم مرداد 1401

21

استاد مجید رستگار

هفته سوم تیر 1400

20

استاد ابوالفضل خزایی

هفته اول تیر 1400

19

استاد علیرضا تل جنگانی

هفته دوم اردیبهشت 1400

18

استاد عباس سلطان آبادی

هفته اول اردیبهشت1400

17

 استاد علی رضائیان

هفته چهارم فروردین1400 

16

استاد میر حسین زنوزی

هفته چهارم دی99

15

استاد احد صباحی کیا

هفته سوم دی99

14

استاد محمد فاتح نطنزی

هفته دوم دی99

13

استاد محمد علی میرمؤمنی

هفته اول دی99

12

استاد ذبیح اله

لولوئی مهر 

هفته چهارم آذر 99

11

استاد مجید خردمندی

هفته سوم آذر 99

10

استاد مجتبی شریفی

هفته دوم آذر 99

9

استاد مهدی منصوری

هفته اول آذر 99

8

استاد شمس الدین مرادی

هفته چهارم آبان 99

7

استاد مهدی اسماعیلی مود

هفته سوم آبان 99

6

استاد علی سجادی

هفته دوم آبان99

5

 استاد سید مهدی دریاباری

هفته اول آبان 99

4

استاد هادی قاسمی 

هفته چهارم مهر99

3 استاد محمد رضا معین خواه هفته سوم مهر99
2

استاد علی پیران

99هفته دوم مهر

 1

استاد غلامرضا سپهری

هفته اول مهر99