تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 15 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کتاب سایه خیال

کتاب سایه خیال
(خط نگاره های نوین) خط و نشان خوشنویس و گرافیست عارف براتی انتشار یافت.

این کتاب در قطع خشتی و در 120 صفحه به صورت تمام رنگی و با چاپ عالی درتیراژ 3000 نسخه از طریقانتشارات کتاب آبان به بازار هنری عرضه گردیده است.

کتاب سایه خیال حاوی 55 اثر از خط و نشان های عارف براتی است که با قلم نی و مرکب در قالب هنرهای مفهومی به نیت محرکی در حوزه سواد بصری خلق گردیده و در دسترس اساتید ، محققان و هنرجویان عزیز دانشگاهها واقع شده و امید است به عنوان پی بنایی در زیرین ترین نقطه ساختمانی قرار گیرد که اهل حوزه هنر آن را با اندیشه ای نو و نگاهی ژرف و دیگر گونه بنا خواهند نمود.  

غزلها و ترانه های نغز غزلسرایان ایرانی  آذین بند صفحات مقابل آثار کتاب سایه خیال می باشند.نسخه موجود به زبان فارسی و انگلیسی میباشد.

برای ابتیاع این کتاب میتوانید به انتشارات آبان و کتاب فروشیهای هنری مراجعه فرمائید.