جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد سید حیدر موسوی

متولد 1351

شروع کار خوشنویسی 1367

مدارک استادی از انجمن خوشنویسان ایران 1387

نزد اساتیدی چون استاد غلام حسین امیر خانی ،استاد علی شیرازی ،استاد جواد بختیاری ،استاد یدالله کابلی ،استاد احمد پیله چی بهره بردند.

از جمله فعالیت های وی :

نفر اول جشنواره فجر در سه دوره 1388،89،91

نفر اول دو سالانه خوشنویسی ایران 1389

نفر اول جشنواره خوشنویسی مشق عشق 1387

نفر اول جشنواره خوشنویسی غدیر 1386

نفر اول جشنواره خوشنویسی سیره علوی نبوی 1386

نفر اول جشنواره پرتو حسن کشوری 1386

نفر اول جشنواره تولیدات حوزه هنری کشور 1386

حیدر موسوی حیدر موسوی