تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
چهارشنبه 29 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای ارزشیابی دوشنبه 18 بهمن 95

جلسه شورای ارزشیابی با حضور رییس انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی، استادان گرانقدر( اکثریت اعضاء) و مدیر اجرائی آقای براتی

روز دوشنبه 18 بهمن 95 در دفتر مرکزی برگزار گردید.