تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 96/3/6

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران براساس دعوت و هماهنگی قبلی
رأس ساعت 9 صبح روز شنبه 96/3/6 با حضور اکثریت اعضاء در محل دفتر مرکزی تشکیل شد .

   

  

    

    دراین جلسه در خصوص موضوعات آزمونها :  تصحیح اوراق ، هزینه های جاری انجمن  ، دستورالعمل ثبت نام امتحانات فوق ممتازو ثبت نام کلاسهای سال تحصیلی 96-97 ، خلاصه وضعیت شعب ، نشر کتاب آقای شهاب شهیدانی ، کتاب آموزشی ، موضوع مأموریتها ، نمایشگاه های  ساری – ایلام – سنندج – رأی هیأت داوری در خصوص بعضی افراد خاطی  – تفاهم نامه بین انجمن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – پلمپ شعبه چهارراه ولیعصر – کمیته اصالت سنجی آثار بحث و بررسی به عمل آمد . همچنین در این جلسه احکام مشاوران اقتصادی انجمن آقای خاتمی و خانم کاظمی به توسط رئیس شورا همراه با هدایایی اهدا گردید . جلسه ردس ساعت 14:30 خاتمه یافت . والسلام .