تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اولين جلسه رسمی بررسی اصلاح ساختار اساسنامه انجمن خوشنويسان ايران - خرداد 96

بسمه تعالی

   جلسه بررسی اساسنامه انجمن خوشنويسان ايران در تاریخ 96/3/28، براساس هماهنگی و دعوت قبلی با حضور استادان شيرازی ، صندوق آبادی ، بنی رضی ، موسوی ، ميرحسينی ، خيام ، محمدی تبار، جزايری و آقای دکتر قادر ، مهندس کاظمی ، دکتر ماحوزی و مدير اجرايي انجمن آقای عارف براتی و جناب آقای احمد میرحسینی وکیل حقوقی انجمن خوشنویسان ایران رأس ساعت 10 صبح به منظور ايجاد فراگيری و پوشش خواسته ها و نيازهای جديد و امروزی مطرح گرديد و افراد حاضر به ايراد سخنان و مطالب خود پرداختند .

 

در اين جلسه همچنين گزارشی مبنی بر ارسال اساسنامه به حدود بالغ بر 100  هنرمند استاد ، فوق ممتاز ، ممتاز ، مدرس و مديران شعب و ديگر افراد به منظور بررسی و اعلام نظر از طرف استاد صندوق آبادی ارائه گرديد و نيز مطرح گرديد که در فضای مجازی گروهی با عنوان ( اصلاحات اساسنامه انجمن خوشنويسان ) تشکيل گرديده که از اين طريق موضوع را در دسترس آحاد هنرمندان قرار داده است .

اين جلسه که با حضور افراد نخبه و کارشناسان مربوطه و دست اندرکاران انجمن تشکيل گرديده بود تا ساعت 16 همان روز ادامه يافت و ادامه جلسه به زمان اعلامی ديگری موکول گرديد .