تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 96/4/15

بسمه تعالی

   جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه 15 و 16 تیرماه 96، بر اساس زمان بندی قبلی با حضور نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت، اعضای معززشورای عالی استادان ( صندوق آبادی - چیزفهم - صحافی مقدم - محمدی تبار- مرادی - زدوار - حسینی - خیام - موسوی ) مدیر اجرائی جناب آقای براتی وجناب آقای میرحسینی وکیل حقوقی انجمن خوشنویسان ایران  در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان واقع در خیابان خارک - تهران برگزار گردید. در این جلسه شورا در خصوص پیگیری های حقوقی و قضائی - موضوعات کمسیون آموزشی و طرح های پیشنهادی -آزمون مدرسی - انتشارات و طراحی کتاب  به بحث و تبادل نظر پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.