تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 15 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست کميسيون مالی با حضور استادان صندوق آبادی ، حسينی ، خيام ، سمندر و جناب آقای خاتمی - 96/5/7

    جلسه کميسيون مالی انجمن خوشنويسان ايران براساس برنامه ريزی قبلی با حضور عضو کميسيون و مشاور اقتصادی انجمن در محل دفترمرکزی تشکيل شد .

در این جلسه که ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 96/5/7 با حضور استادان صندوق آبادی - حسینی - خیام - سمندر و جناب آقای خاتمی ، مدیر اجرایی آقای عارف براتی برگزار شد درخصوص مسائل اقتصادی جاری انجمن و گزارشات بررسی های لازم انجام شد .

جلسه مذکور رأس ساعت 15  خاتمه يافت .