تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
چهارشنبه 29 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران - 9 مرداد 96