تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ششمین نشست کمسیون آموزشی انجمن خوشنویسان ایران

بسمه تعالی 

بر اساس این خبر، ششمین نشست کمسیون آموزشی انجمن خوشنویسان ایران

  با مدیریت استاد یادگار خیام و حضور استادان: صندوق آبادی - مقتدایی - جزایری - قادر - میرحسینی ومدیر اجرایی آقای براتی در تاریخ 18 مرداد ماه 96 در محل انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.  در این جلسه سرفصلهای آموزشی انجمن خوشنویسان ایران مصوب اولیه کمسیون آموزش در دوره های مقدماتی تا عالی بازنگری و مورد تصویب مجدد قرار گرفت، همچنین در ادامه به بررسی و تعیین سرفصلهای دوره ممتاز پرداخته شد. این نشست با ختم صلوات رأس ساعت 14 خاتمه یافت.