تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هفتمین نشست کمسیون آموزشی انجمن خوشنویسان ایران

بسمه تعالی 

    بر اساس این خبر، صبح روز یکشنبه مورخ 22 مرداد ماه 96 هفتمین نشست کمسیون آموزشی انجمن خوشنویسان ایران با مدیریت استاد یادگار خیام و حضور استادان: مرادی- حسینی - مقتدایی - جزایری - قادر- میرحسینی  در محل دفترمرکزی  انجمن خوشنویسان ایران واقع در خیابان خارک برگزار گردید. 

 در این جلسه به موضوعات طرح تحول آموزشی انجمن خوشنویسان ایران وهمچنین بررسی و تعیین سرفصلهای دوره فوق ممتاز پرداخته شد. این نشست با ختم صلوات رأس ساعت 14 خاتمه یافت.