تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 20 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای ارزشیابی هنری انجمن خوشنویسان ایران - 8 آذرماه 1396

  

جلسه شورای ارزشیابی هنری صبح روز چهارشنبه مورخ 8 آذرماه 1396 با حضور رئیس انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی

و اعضای محترم شورای ارزشیابی استادان سلحشور،شیرازی، فلسفی، بنی رضی، عبدالرضایی، ملک زاده ، مدیر اجرائی آقای براتی

در مجموعه فرهنگی هنری دزاشیب برگزار گردید.