تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران - 18 آذر96

   جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران روز شنبه 18 آذر96  
با حضور ریاست محترم  استاد امیرخانی ، نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت،اکثریت اعضای شورای عالی، بازرس انجمن استاد محمدی تبار، وکیل حقوقی انجمن جناب آقای سید احمد میرحسینی و مدیر اجرائی آقای براتی در دفتر مرکزی انجمن
خوشنویسان ایران واقع در خیابان خارک برگزار گردید. این نشست صمیمانه که اعضای محترم در خصوص مسائل جاری انجمن به بحث و گفتگو پرداختند از ساعت 10 صبح آغاز و در ساعت 6 عصر خاتمه یافت.