تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات دیماه 1396

بسمه تعالی
جلسه تصحیح اوراق امتحانات زمستان 96 روز پنجشنبه و جمعه مورخ 19 و20 بهمن ماه 1396
با حضور ریاست انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی
اعضای محترم شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران  برگزار گردید .