تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران - بهمن 96

  بر اساس این گزارش جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران طی روزهای چهارشنبه 18 بهمن 96 ( ازساعت 9 صبح الی 12) و پنج شنبه 19 بهمن ( از ساعت 9 صبح الی 14)  با حضور ریاست محترم استاد غلامحسین امیرخانی، نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت، مدیر اجرائی آقای براتی و اکثریت اعضاء در محل دفتر مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل شد . 
در این جلسه  مدیر اجرایی گزارش پیگیریهای انجمن را ارائه نمود که از آن جمله میتوان به موضوعات برگزاری امتحانات سراسری، برنامه ارزشیابی های آزمونهای دیماه و موارد آموزشی ...اشاره نمود. 
و سپس اعضاء حاضر به گفتگو و تبادل نظر در خصوص مسائل جاری پرداختند.