تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 12 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه مشترک شورای عالی و شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران
نشست مشترک شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران 24 مهر 1393

جلسه مشترک شورای عالی و شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران

 بسمه تعالی

طبق برنامه ریزی مقرر برگزاری جلسات منظم ، طی روزهای پنج شنبه و جمعه 24،25 مهر 1393

جلسه مشترک شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در خصوص بحث و تبادل نظر

پیرامون مسائل و مشکلات انجمن ، مواردی چون توسعه آموزش و موضوعات حقوقی با حضور اساتید

گرانقدر ( غلامحسین امیرخانی،محمد سلحشور ، علی اشرف صندوق آبادی ، جهانگیر نظام العلماء ،

جواد بختیاری ، علی رضاییان ، مهدی فروزنده ،عباسعلی صحافی مقدم ، حسن حسین نژاد ، مجید 

چیزفهم دانشمندیان ) و عارف براتی مدیر اجرایی در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار

گردید .

جلسه انجمن خوشنوئیسان ایران

جلسه انجمن خوشنوئیسان ایران

جلسه انجمن خوشنوئیسان ایران

جلسه انجمن خوشنوئیسان ایران

جلسه انجمن خوشنوئیسان ایران