تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 11 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست مشترک انجمن خوشنویسان ایران و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

نشست مشترک انجمن خوشنویسان ایران و سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری

در خصوص توجه به خوشنویس بزرگ ایران حضرت استاد میرعماد الحسنی

 

بر اساس این خبر در نشستی که سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و انجمن خوشنویسان ایران داشتند 

نشست سازمان میراث فرهنگی

موضوع موزه میرعماد مورد تاکید قرار گرفت ، در این جلسه که با حضور معاون   توسعه مدیریت دکتر محمد حسن طالبیان معاونت میراث فرهنگی سازمان ، آقای سیف اله امینیان از پیشکسوتان سازمان ، مهندس محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی  و سرکار خانم پروانه میرعمادی نواده حضرت استاد میرعماد الحسنی ، استاد غلامحسین امیرخانی ریاست شورای ارزشیابی و استاد محمد سلحشور ریاست شورای عالی و  جناب آقای عارف براتی مدیر اجرایی  انجمن خوشنویسان ایران با همراهی هنرمند گرانقدر جناب آقای عباس متولی برگزار گردید موارد ذیل مورد بررسی و تصمیم و دستور مدیران سازمان قرار گرفت:

 * موزه خط میرعماد در یکی از ساختمانهای میراث فرهنگی اصفهان تشکیل شود .

  * مسجد مقصود بیک اصفهان مکان دفن و مقبره حضرت میرعماد حسنی مورد مرمت و بازسازی قرار گیرد .

* بافت تاریخی اطراف مقبره و مسجد حضرت میر عماد الحسنی مورد پژوهش و در طرح توسعه قرار گیرد. 

 * بنیادی با عنوان ( بنیاد حضرت میرعماد الحسنی ) ایجاد گردد.

در این جلسه استاد غلامحسین امیرخانی در مورد جایگاه حضرت استاد میرعماد الحسنی و کم لطفی حاکمان وقت به این شخصیت بسیار بزرگ فرهنگی و هنری کشور مطالب مبسوطی را بیان داشتند و هرگونه اقدام سازمان را در معرفی این استاد جهانی قابل تقدیر دانستند ،در ادامه این استاد از سازمان میراث فرهنگی درخواست نمودند تا نسبت به واگذاری بعضی از ساختمانهای در اختیار آن سازمان در سراسر کشور به انجمن خوشنویسان به منظور بهره برداری مناسب آموزشی و موزه توجه لازم را مبذول فرمایند و اعلام کردند که این بهترین روش بهره برداری و همچنین نگهداری بهینه اینگونه اماکن است و چه کسانی بهتر از هنرمندان که فرزندان عزیز این کشور هستند می توانند این آثار را صیانت و مورد بهره دهی قرار دهند . همچنین در این جلسه استاد امیرخانی از سازمان درخواست نمودند که این سازمان سازوکاری فراهم آورد که هنرمندان خوشنویس بتوانند با کارت عضویت از اماکن موزه ای ، تماشاخانه و نگارخانه ها و هتل ها و اماکن تفریحی ... زیرمجموعه سازمان به صورت رایگان یا کم بها استفاده نمایند. در این جلسه استاد محمد سلحشور نیز در خصوص جایگاه خوشنویسی و نقش حضرت استاد میرعماد در توسعه این هنر گرانسنگ مطالبی عنوان نمودند. همچنین در این جلسه میرعمادی نواده استاد میرعماد از اقدام سازمان و انجمن خوشنویسان ایران قدردانی نمودند.

 

 

روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران