تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات خرداد 1397

جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری اردیبهشت ماه روز جمعه مورخ 11 خردادماه 1397
با حضور ریاست انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی، نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت،
اعضای محترم شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران  برگزار گردید .
این نشست صمیمانه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 18 عصر خاتمه یافت.