تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 7 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران - 97/5/1

 

جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز صبح روز دوشنبه مورخ 1 مرداد ماه 1397 با حضور 

 اعضای محترم شورای ارزشیابی استادان : سلحشور، شیرازی، فلسفی، کابلی، حیدری و مدیر اجرائی آقای براتی

در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.