تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 5 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست صمیمانه ارکان انجمن خوشنویسان ایران با مدیرکل محترم هنرهای تجسمی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران - 97/5/1

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه مورخ 97/5/1 اعضای شورای ارزشیابی، عالی، بازرسان، نماینده محترم وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی ومدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران با مدیر کل جدید هنرهای تجسمی جناب آقای فرهاد مظفری دیدار نمودند.

در این نشست صمیمانه که به مدت 3 ساعت در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران به طول انجامید، ابتدا استاد علی اشرف صندوق آبادی ضمن عرض خیر مقدم به آقای هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرف کلیه اعضاء و ریاست شورای عالی انتصاب ایشان را به سمت مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبریک عرض نمودند و به طرح مشکلات و تعاملات فی مابین انجمن خوشنویسان ایران و نهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور پرداختند.

ایشان اظهار داشتند: ضمن احترام به تمامی هنرهای تجسمی در کشورانتظار توجه به تناسب جایگاه و وسعت و عملکرد و احقاق حق و رعایت شئونات انجمن خوشنویسان ایران را داریم و در ادامه از اقدام صمیمانه مدیر کل محترم و حرکت زیبای خود که همانا حضورو دیدار با انجمن خوشنویسان ایران بود تشکر کردند.

جناب آقای دکتر ساکت نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ضمن تبریک این انتصاب با برشمردن مسائل فرهنگی کشور و تحلیل مسائل فعلی جامعه ایران حمایتهای مناسب از فعالیت های انجمن خوشنویسان را خواستار شدند. ایشان همچنین در سخنان خود ضمن سپاسگزاری از وزیران سابق جناب دکتر جنتی و صالحی امیری  از اینکه بعد از گذشت یک سال از وزارت جناب آقای سید عباس صالحی نظربه درخواست کتبی ملاقات، نتوانستیم با ایشان دیدار داشته باشیم ابراز گله مندی نمودند و گفتند آیا انجمن با 320 شعبه نباید تاکنون حداقل یک دیدار با وزیر مربوطه خودش داشته باشد.

سپس استادان اعضای شورای عالی و ارزشیابی و بازرسان به ابراز دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.

در ادامه آقای عارف براتی مدیر اجرایی انجمن گزارشی از مسائل مختلف انجمن را ارائه نمودند.

مسائل عمده ای که در این جلسه مطرح گردید:

  1. توجه به نقش و حضور اساسی انجمن خوشنویسان ایران در جشنواره های تجسمی فجر
  2. حمایت مالی از انجمن خوشنویسان ایران
  3. حمایت از شعب در خصوص اختصاص مکانی مناسب برای شعبه
  4. موضوع مالیات انجمن
  5. موضوع تخلف و پلمپ دفتر آموزشی شعبه چهارراه ولیعصر
  6. بینال خوشنویسی قزوین
  7. حمایت از جشنواره های خوشنویسی

 

 

 

 

 

 

در پایان مدیر کل محترم هنرهای تجسمی جناب آقای مظفری ابراز نمودند : چیزی که می توانم بگویم با شناختی که از این نهاد دارم مورد بی مهری قرار گرفته است.

ایشان در ادامه افزودند : خواسته من ایجاد تشکیلات نظام صنفی هنرمندان است. از خدا می خواهم بتوانم از تشکیلات و بزرگانی حمایت کنم که با نامهربانی با ایشان برخورد شده است. متاسفانه دیدگاه هایی انجمن هنرهای تجسمی را سایرین خطاب می کنند و اما وضعیت بودجه ما نامناسب است ولی سعی خواهیم کرد که همه توان خود را به کار گیریم، حالا که شرایطی فراهم آمده که در این حوزه فعالیت کنم با آخرین توان خود از انجمن خوشنویسان ایران حمایت خواهم کرد.

جلسه فوق رأس ساعت 15 خاتمه یافت.