تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری دومین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران - 97/5/7

دومین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز صبح روز یکشنبه مورخ 7 مرداد ماه 1397 با حضور: 
 اعضای محترم شورای ارزشیابی استادان : سلحشور، شیرازی، فلسفی، ملک زاده، عبدالرضایی و مدیر اجرائی آقای براتی
در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

   

 جلسه مذکور از ساعت 9 صبح آغاز و در ساعت 18 خاتمه یافت.