تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست مشترک شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران 29 آبان 1393
جلسه شورای عالی و بازرسان انجمن خوشنویسان ایران 29 آبان 1393

بسمه تعالی

جلسه شورای عالی و بازرسان انجمن خوشنویسان ایران در طی صبح روز پنجشنبه 29 آبان 93

در محل دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل گردید ، که دراین جلسه اساتید محترم و گرانقدر در خصوص موضوعات جاری انجمن و مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نشست شورای عالی و ارزشیابی 29 ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93

جلسه شورای عالی و ارشیابی ابان 93