تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 12 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نشست کمیسیون آموزشی انجمن خوشنویسان ایران - 5/11/ 97

    

 این نشست در روز پنج شنبه مورخ 11/ 5 / 97 با مدیریت استاد یادگار خیام مسؤل کمیسیون آموزشی وبا حضور استادان : چیزفهم ، حسینی ، صندوق آبادی و مدیر اجرایی انجمن آقای براتی در دفتر مرکزی واقع در خیابان خارک برگزار شد .

در این جلسه  به موضوع  بررسی دستورالعملهای فوق ممتاز ، خط تحریری و امر تبلیغات در شعب پرداخته شد .

نشست مذکور از ساعت 9 صبح آغاز و تا ساعت 12 به طول انجامید .