تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه کمسیون آموزش انجمن خوشنویسان ایران - 97/5/21

 

نشست کمسیون آموزش انجمن خوشنویسان ایران در روز یکشنبه مورخ 21/ 5 / 97 با مدیریت استاد یادگار خیام مسئول کمیسیون آموزشی

و با حضور استادان : مرادی، حسینی و سید حیدر موسوی در دفتر مرکزی واقع در خیابان خارک برگزار شد .

در این جلسه  به موضوعات:  بررسی دستورالعمل امتحانات فوق ممتاز، میزان شهریه دوره های مختلف خوشنویسی، حق الزحمه مدرسین در مقاطع مختلف پرداخته شد .

این جلسه از ساعت 9 صبح آغاز و تا ساعت 2 به طول انجامید .