تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 11 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات تابستان 1397

جلسه تصحیح اوراق امتحانات سراسری تابستان 97 روز جمعه 16 شهریورماه 
با حضور ریاست انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی، نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت،
اعضای محترم شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران  برگزار گردید .
این نشست صمیمانه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.