تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 13 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران - 97/6/15

 بر اساس این گزارش، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  14 و 15 شهریورماه 97،

با حضور ریاست محترم استاد غلامحسین امیرخانی، مدیر اجرائی آقای براتی و اکثریت اعضاء در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل شد . 

در این جلسه  مدیر اجرایی گزارشی در خصوص پیگیریها، امور جاری انجمن و همچنین جلسات کمسیون آموزشی ارائه نمودند 

و سپس اعضاء حاضر در این جلسه به گفتگو و تبادل نظردرباره موضوعات مذکور پرداختند.