تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران (پنجشنبه و جمعه، 19 و 20 مهر97)

بر اساس این گزارش، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران طی روزهای پنجشنبه و جمعه  19 و 20 مهرماه 97،

با حضور ریاست محترم استاد غلامحسین امیرخانی، مدیر اجرائی آقای براتی و اکثریت اعضاء در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل شد . 

در این جلسه  مدیر اجرایی گزارشی در خصوص پیگیریها، امور جاری انجمن وبرنامه های هفته خوشنویسی، همچنین جلسات کمسیون آموزشی ارائه نمودند 

و سپس اعضاء حاضر در این جلسه به گفتگو و تبادل نظردرباره موضوعات مذکور پرداختند. 

---------------------------------------------------------------