تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 10 دیماه 1393
نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 10 دیماه 1393

نشست دی ماه 93

نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

 بسمه تعالی

طبق برنامه ریزی مقرر ، جلسه شورای عالی  انجمن خوشنویسان ایران طی روز چهارشنبه 10 دیماه 1393

در خصوص بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات انجمن ، مواردی چون توسعه آموزش و موضوعات حقوقی با حضور اساتید

گرانقدر ( غلامحسین امیرخانی، علی اشرف صندوق آبادی ، مهدی فروزنده ، عباسعلی صحافی مقدم ،میرحسین زنوزی، حسن حسین نژاد ، مجید 

چیزفهم دانشمندیان ) وجناب آقای عارف براتی مدیر اجرایی در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

برگزار گردید .

نشست دی ماه 93

نشست دی ماه 93

نشست دی ماه 93

نشست دی ماه 93

نشست دی ماه 93

نشست دی ماه 93