تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 97/11/4

  جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران روز پنجشنبه  مورخ 4 بهمن 1397 با حضور ریاست محترم استاد امیرخانی ، نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر ساکت، اکثریت اعضای شورای عالی و مدیر اجرایی آقای براتی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید. در این نشست صمیمانه که از ساعت 9 صبح تا 19 عصر به طول انجامید، اعضاء در خصوص گزارش کامل مجامع استانها ، بررسی موضوع انتخابات مجمع بدوی ، همایش هنرمندان شهرستان گرگان، فراخوان استادی و امور جاری انجمن به بحث و تبادل نظر پرداختند.