تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار استاد داور پروین و استاد دکتر رمضانعلی واشقانی فراهانی - خانه فرهنگ ایران در پاریس (ژان بارت)