تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 10 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه کمیسیون مالی اداری انجمن خوشنویسان ایران

بر اساس این خبر جلسه کمیسیون مالی- اداری روز پنجشنبه ساعت 10 صبح مورخ 24 مرداد 1398، با حضور استادان :

صندوق آبادی، چیزفهم، سرمدی، خانم حسینی، جزایری ، مدیر اجرایی و جناب آقای مظلومی

در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.