تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز دی ماه 1393/11/15
اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز بهمن ماه 1393

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز بهمن ماه سال جاری در تاریخ 1393/11/15 با حضور عزیزان محترم شورای ارزشیابی ( استاد محمد سلحشور ، استاد غلامحسین امیرخانی ،استاد علی اشرف صندوق آبادی ، استاد نظام العلماء ، استاد جواد بختیاری ،استاد ملک زاده ، استاد علی رضاییان ،استاد احمد عبدالرضایی ،استاد حیدری ) و مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان جناب آقای عارف براتی در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران (واقع در خیابان کلانتری) تشکیل شد. در این جلسه به بخشی از آزمونها اعلام نظر گردید لازم به اشاره است که به دلیل کثرت اوراق جلساتی به منظور ارزشیابی اختصاص خواهد یافت و نتایج تا خاتمه ارزشیابیها قابل دسترسی نخواهد بود. 

 

ارزشیابی فوق ممتاز دی ماه 93 انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی فوق ممتاز دی ماه 93 انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی فوق ممتاز دی ماه 93 انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی فوق ممتاز دی ماه 93 انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی فوق ممتاز دی ماه 93 انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی فوق ممتاز دی ماه 93 انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی فوق ممتاز دی ماه 93 انجمن خوشنویسان ایران

ارزشیابی فوق ممتاز دی ماه 93 انجمن خوشنویسان ایران