تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
شنبه 1 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی- 23 و 24 آبان 98

 

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور استادان: صندوق آبادی، چیزفهم، فروزنده، موسوی،حسینی، خیام،احدپور، صحافی مقدم،

زمزیا، خیام، میرحسینی و بازرسین انجمن استادان گنجی و حسین نژاد، مدیر اجرایی آقای براتی

طی روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ: 23 و 24 آبان 1398 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.