جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری جلسه کمیسیون مالی اداری در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

 

بر اساس این خبر، جلسه کمیسیون مالی اداری با حضور نائب رییس انجمن استاد صندوق آبادی،

بازرس انجمن استاد گنجی، سرکار خانم استاد حسینی و مدیر اجرایی آقای براتی ... روز یکشنبه مورخ 29 دیماه 98 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان برگزار گردید.

در این جلسه که از ساعت 10صبح آغاز و درساعت 12 خاتمه یافت، اعضاء حاضر د رجلسه در خصوص امور مالی و مسائل جاری انجمن به بحث و تبادل نظر پرداختند.