تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 8 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه ارزشیابی اوراق فوق ممتاز زمستان 98 در دفتر مرکزی

جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز  روز دوشنبه مورخ 21 بهمن ماه 1398 با حضور: 

استاد امیرخانی و اعضای محترم شورای ارزشیابی استادان : سلحشور، شیرازی، صندوق آبادی، کابلی ،

حیدری، فلسفی، ملک زاده، عبدالرضایی و مدیر اجرائی آقای براتی

در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.