تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 11 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه تصحیح اوراق امتحانات زمستان 98

جلسه تصحیح اوراق امتحانات زمستان ، روز جمعه مورخ 25 بهمن ماه 1398

با حضور رییس انجمن خوشنویسان ایران استاد امیرخانی ،اعضای محترم شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی

و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران در دانشکده علوم قضایی برگزار گردید .

این نشست صمیمانه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.