تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 17 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست مدیریت انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی

نشست رئیس انجمن خوشنویسان ایران با  نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

جناب آقای دکتر ساکت ، نائب رئیس انجمن استاد صندوق آبادی ، وکیل حقوقی انجمن آقای میرحسینی و مدیر اجرایی آقای عارف براتی

 روز دوشنبه مورخ 99/2/8 ساعت ۱۸ در دفتر مرکزی برگزار گردید.  
حاضرین درجلسه در خصوص موضوعات :
بررسی تعامل انجمن در رابطه با ویروس کرونا - بررسی امور آموزش و برگزاری آزمونها-

بررسی پیگیری زمین برباد رفته دیباجی و پیگیری معوض- بررسی موارد حقوقی به بحث و تبادل نظر پرداختند.