تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 11 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات سراسری خرداد ماه 1399

 

جلسه تصحیح اوراق امتحانات زمستان ، روزپنجشنبه مورخ 29 خرداد ماه 1399

با حضور اعضای محترم شورای ارزشیابی ، مدیر اجرایی جناب آقای عارف براتی

و استادان گرانقدر انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید .

این نشست صمیمانه رأس ساعت 8:30 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر خاتمه یافت.