تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دوشنبه 11 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خیریه نقاشیخط پیوند مهربانی با حضور اساتید و هنرمندان برجسته نقاشیخط ایران در نیاوران

نمایشگاه خیریه نقاشیخط پیوند مهربانی  .

با حضوراساتید و هنرمندان برجسته نقاشیخط ایران 
اسامی اساتید  شرکت کننده در  این نمایشگاه:

(علیرضا کرمی . احمد محمد پور. خلیل کوییکی . حمید رضا قلیچ خانی .روح اله دلخانی . سعید نقاشیان . عظیم فلاح .

محمد غفوری منش . رضا عمادی . علی گنجی . بهزاد بزرگی .امید خاکباز . اسماعیل رضایی.هانی شرار . باربد یزدانی )


«بخشی از عواید فروش به خیریه  امام رضا  اختصاص می یابد »
نمایشگاه گردان : باربد یزدانی 
زمان : جمعه ۱۳ تیر ماه ۹۹ از ساعت ۱۹ الی ۲۱ 
مکان:. تجریش .  نیاوران . دزاشیب . بعد از خ کریمی  شماره ۱۳۵