تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه ارزشیابی امتحانات فوق ممتاز شهریور ماه 1399

  

جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز تابستان 99  طی روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 3و4 شهریور 1399 با حضور: 

استاد صندوق آبادی و اعضای محترم شورای ارزشیابی استادان : شیرازی، کابلی ،

حیدری، فلسفی، ملک زاده، بنی رضی، عبدالرضایی، رضائیان و مدیر اجرائی آقای براتی

در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.