تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 11 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه ارزشیابی استادی -آبان 99

 

دومین جلسه ارزشیابی استادی طی روزهای پنجشنبه 8 و یکشنبه 11 آبان99 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.