جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انجمن خوشنویسان شهرضا با همکاری معاونت پرورشی مدیریت آموزش و پرورش و اداره کتابخانه های عمومی مسابقه خوشنویسی برگزار می نماید.

مسابقه خوشنویسی و خط تحریری به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی به صورت غیر حضوری

 انجمن خوشنویسان شهرضا با همکاری معاونت پرورشی مدیریت آموزش و پرورش و اداره کتابخانه های عمومی شهرضا اقدام به برگزاری مسابقه ای تحت عنوان «من و کتاب» نموده است.
 دانش آموزان علاقه مند می توانند مطالب نثر یا نظم خود را با موضوع یاد شده در قالب خط تحریری، نستعلیق و... همراه با فیلم نگارش اثر به مدت یک دقیقه در بازه ۲۴ تا ۳۰ آبان ماه به نشانی پیام رسان واتساپ که در بخشنامه آموزش و پرورش ذکر گردیده ارسال نمایند.برای آگاهی بیشتر با مدیریت مدارس در تماس باشید.