تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94
نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94

نشست شورای عالی

سومین نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

با حضور اکثریت اعضاء رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه 20 اردیبهشت 94، در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران (خ کلانتری) با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردید.

نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94

نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94 نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94 نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94

  ابتداء استاد صندوق آبادی با خیر مقدم به اعضاء درگذشت استاد هاشم زمانیان را تسلیت عرض نمودند و سپس با اشاره به تشکیل جلسات فشرده و متوالی شورای عالی، ضرورت برگزاری این جلسات را موضوع محوری مجمع سراسری نمایندگان اعلام نمودند. ایشان در ادامه سخنان خود گزارش مبسوطی از پیگیریها و چگونگی روند پیگیری مجامع بدوی و مجمع سراسری نمایندگان ارائه کردند.

از دیگر مسائل مورد طرح در این جلسه گزارش روند برگزاری آزمونهای پایان دوره ای 93-94 انجمن خوشنویسان در آخر اردیبهشت ماه 94 ، آزمونهای فوق ممتاز سال 94 و نیز ارزشیابی استادی بود.

نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94 نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94 

نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94 نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94

نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94 نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94

نشست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران 20 اردیبهشت 94

روابط عمومی انجمن خوشنویسان ایران