تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 17 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پیام تسلیت هیئت مدیره و هیئت امنای کانون هنرمندان ایران